Rejestracja na wizytę kontrolną znajduje się w Punkcie Informacyjnym (obok portierni) | W dniu 17 czerwca 2016 w godz. 9:30-12:00 Por. Reumatologiczna będzie nieczynna | Od 1 czerwca br. zostaje wznowiona rejestracja na drugie półrocze 2016 r. do Poradni Urazowo-Ortopedycznej. Do pozostałych poradni rejestracja jest prowadzona na bieżąco |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital


Mecenasi 2015:Mecenasi 2014:

Darczyńcy:O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - MedLifeCover Sp. z o.o. - SPZO Stomatologii Krosno - Diagnosis Krosno

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta prawa pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Podkarpacki System Informacji Medycznej Plebiscyt Medyczny 2016 Powierzchnie pod wynajem Szpital Krosno Stołówka Szpital Krosno Szkoła Rodzenia Szpital Krosno Pralnia Szpital Krosno Centralna Sterylizatornia Szpital Krosno
Trzy ostatnio dodane ogłoszenia

Konkurs ofert na badania diagnostyki obrazowej
Zmiana terminu - dotyczy konkursu ofert nr NK/I/O/23/2016
Konserwator urządzeń technicznych (sanitarnych)

Aktualności

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

23 czerwca br. w sali konferencyjnej krośnieńskiego Szpitala miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W trakcie spotkania dyrektor Piotr Lenik omówił przedsięwzięcia podejmowane przez krośnieńską lecznicę w obszarze organizacyjnym i operacyjnym.

Plany rozbudowy diagnostyki obrazowej w krośnieńskim Szpitalu

Drugim ważnym projektem jest Regionalne Centrum Kompleksowej Diagnostyki – zahamowanie umieralności w Województwie Podkarpackim. Planuje się, że w Krośnie powstanie jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w regionie. Krośnieński Szpital w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 aplikuje o przyznanie środków na ...

Rośnie Aleja Trzeźwości

Skalniak przed Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu krośnieńskiego Szpitala zdobią m.in. cyprysy, tuje oraz drzewka. Każda z tych roślin jest symbolem, a zarazem wiąże się z historią człowieka uzależnionego od alkoholu. Drzewka trzeźwości posadzili trzeźwiejący alkoholicy czyli osoby, które są na początku swej abstynencji.

Spotkanie z podróżnikiem w Oddziale Uzależnienia od Alkoholu

11 czerwca br. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu odwiedził Tomasz Nowotarski – podróżnik, miłośnik regionu, uczestnik dalekomorskich rejsów żaglowcem „Fryderyk Chopin” oraz autor książek. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach spotkań w Oddziale z artystami i podróżnikami z Krosna, którzy swoim życiem udowadniają, że warto żyć w trzeźwości realizując swoje pasje.

Zmarła Jolanta Tymczyszyn - długoletnia pielęgniarka Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 czerwca 2016 r. w wieku 50 lat odeszła od nas Jolanta Tymczyszyn, długoletnia pielęgniarka Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.


więcej aktualności
Dla Pacjenta / Interesanta Dla Instytucji / Firm
  Rejestracja do poradni on-line   Sprawdź harmonogram poradni   Aktualne kolejki oczekujących   Nocna i świąt. opieka zdrowotna   Rozkład jazdy MKS   Inne, ważne dla Pacjenta   Zamówienia publiczne


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000