Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Aktualności :.

Uroczyste podsumowanie Plebiscytu Medycznego 2018 oraz projektu Mecenas 2018 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Dodano: 2018-12-20 09:19:15

18 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie odbyło się podsumowanie Plebiscytu Medycznego 2018 oraz projektu Mecenas 2018 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie połączone z otwarciem i poświęceniem Traktu Sekcyjnego, oddaniem do użytkowania nowozakupionego ambulansu, nowych wind oraz spotkaniem opłatkowym.

Podczas wydarzenia zostały podsumowane zostały dwa projekty realizowane cyklicznie przez krośnieński Szpital tj.: Plebiscyt Medyczny 2018 roku oraz Mecenas 2018 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Plebiscyt medyczny 2018

Była to szósta edycja konkursu, w którym pacjenci mogli głosować na pracowników krośnieńskiego Szpitala cieszących się w ich opinii największą sympatią. Plebiscyt odbywał się w sześciu kategoriach:

1) lekarz oddziału,
2) lekarz poradni,
3) pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny/ratownik medyczny oddziału,
4) pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny poradni,
5) rejestratorka/rejestrator/statystyk medyczny,
6) pracownik wsparcia medycznego

Przez niemal cały rok nasi pacjenci, na specjalnie przygotowanych kuponach, mieli możliwość oddawania głosów do kilkudziesięciu urn rozlokowanych na terenie placówki, natomiast kapituła plebiscytu po dokonaniu przeliczenia głosów, wyłoniła tegorocznych laureatów, którymi zostali:

Lekarz Oddziału 2018
1. miejsce Katarzyna Bieniek – Oddział Gastroenterologiczny
2. miejsce Rafał Jucha–Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych
3. miejsce Mariola Gąsior– Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz Poradni 2018
1. miejsce Małgorzata Siwiec – Oddział Gastroenterologiczny
2. miejsce Grzegorz Krupa – Poradnia Patologii Noworodka
3. miejsce Andrzej Sebastjański – Poradnia Urologiczna

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny Oddziału 2018
1. miejsce Renata Lipka – Oddział Gastroenterologii
2. miejsce Ewa Eibin–Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
3. miejsce Maria Wawer - Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny Poradni 2018
1. miejsce Anna Braja - Poradnia Okulistyczna
2. miejsce Beata Zielińska- Poradnia Chorób Zakaźnych
3. miejsce Anna Pieniążek- Pracownia Endoskopii

Rejestratorka/Rejestrator/Statystyk medyczny 2018
1. miejsce Rafał Sokołowski- Poradnia Zdrowia Psychicznego
2. miejsce Ewa Bracławicz- Oddział Ginekologiczno-Położniczy
3. miejsce Zofia Guzek- Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Pracownik Wsparcia Medycznego 2018
1. miejsce Agata Przybylska- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii
2. miejsce Krystyna Wojtaszek- Dzienny Oddział psychiatryczny
3. miejsce Bartosz Kosiek- Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ponadto, został podsumowany konkurs na„Pracownika wyróżniającego się wyjątkową postawą” krośnieńskiego Szpitala.Pracownikiem Roku 2018 został Ryszard Rosenbajgier z Sekcji Eksploatacyjnej.Jest to konkurs, w którym pracownicy wybierają każdego miesiąca pracownika spośród społeczności szpitalnej, który wyróżnia się wyjątkową postawą. Funkcjonuje on od sierpnia br. W pierwszym miesiącu wzięło w nim udział 120 osób, zaś w grudniu głosowało ponad 600 pracowników krośnieńskiego Szpitala na wskazanego przez siebie kandydata. Dodatkowo, Pan Piotr Czerwiński-Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przyznał 4 indywidualne nagrody. Uhonorowani zostali: Pan Piotr Jurczak- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, lek. Antoni Przyprawa- Kierownik Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca, Pani Katarzyna Krygowska –Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Pani Monika Koś- Kierownik Działu Zamówień Publicznych.

Projekt pn. „Zostań Mecenasem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

W 2018 roku samorządy terytorialne pozytywnie odpowiedziały na ideę Mecenasu, jaką jest wspieranie Szpitala w modernizacji kluczowych obszarów z punktu widzenia jakości obsługi pacjenta. Projekt Mecenatu honoruje organizacje, które nie są z mocy prawa zobligowane do wspierania finansowego czy rzeczowego krośnieńskiego Szpitala, ale czynią to dostrzegając potrzebę społecznej odpowiedzialności.

Wrażliwością społeczną wspierając zakup nowoczesnego, specjalistycznego ambulansu typu C wykazały się gminy: Miejsce Piastowe, Chorkówka, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Dukla, Wojaszówka, Jedlicze, a także powiat krośnieński oraz miasto Krosno.

Zakupiony ambulans marki Renault Master o wartości ok. 330 tys., (w tym dofinansowanie z jednostek budżetu samprządu terytorialnego o łącznej wartości 220 tys. złotych) wyposażony jest w kardiomonitor Philips, defibrylator, respirator NEWPORT, krzesełko kardiologiczne, ssak Suction Unit, pulsoksymetr.Dodatkowo zakupiono m.in. następujące wyposażenie: nosze z transporterem noszy głównych, deska pediatryczna, pompa infuzyjna Medima. Ambulans przeznaczony jest do transportu pacjentów ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do innych ośrodków o wyższej referencyjności.

Podsumowanie inwestycji oddanych w dniu 18 grudnia br.do użytku
Szpital mając na uwadze fakt, że wraz z upływem czasu zmieniają się technologie, powstają innowacyjne metody oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne, stara się dotrzymać kroku postępowi poprzez lepszą organizację pracy oraz wzrost jakości świadczonych usług. 18 grudnia br. zostały oddane do użytku wyremontowane dźwigi osobowo-towarowe oraz Trakt Sekcyjny.Dźwigi osobowo-towaroweZadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w ostatnim czasie w krośnieńskim Szpitalu były prace budowlano – montażowe związane z realizacją wymiany dźwigów osobowo-towarowych. W ramach tej inwestycji zostały zamontowane trzy nowe windy. Poprawa bezpieczeństwa transportowanych osób oraz skrócenie transportu pacjentów, żywności, leków to główne zamierzenia osiągnięte dzięki realizacji zadania. Całkowity koszt zadania to ok. 1,3 mln złotych, w tym ok. 1,2 mln złotych – dotacja samorządu województwa, około 100 tysięcy środki własne. Środki na ten cel zostały przekazane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Trakt sekcyjny
W ostatnich miesiącach w krośnieńskim Szpitalu trwała przebudowa i dostosowanie pomieszczeń po Centralnej Sterylizatorni pod potrzeby Traktu Sekcyjnego. Nowoczesny trakt został wyposażony m.in. w specjalistyczne komory chłodnicze i stoły sekcyjne z wyposażeniem. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zmarłych, zostało przygotowane również miejsce dla osób oczekujących na wydanie ciała osoby bliskiej i pomieszczenie socjalne dla pracowników. Całkowity koszt zadania wyniósł: około 2,8 mln złotych, ponad 1,2 mln złotych – dotacjaWojewództwa Podkarpackiego, około 1,6 mln złotych – środki własne. Uroczystość uświetnił występKrzysztofa Zajdla, w wykonaniu którego mogliśmy usłyszeć piękne świąteczne piosenki.Bufet został przygotowany przez pracowników kuchni szpitalnej przy wsparciu uczniów oraz z nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie.

Uroczystość zostaławspółfinansowana przez Towarzystwo Przyjaciół Szpitala.

Galeria zdjęć:

Więcej zdjęć na profilu na www.facebook.com
wróć do aktualności
Dla Pacjenta / Interesanta Dla Instytucji / Firm
  Rejestracja do poradni on-line   Sprawdź harmonogram poradni   Aktualne kolejki oczekujących   Rozkład jazdy MKS   Transmisja Danych Pożarowych

  Zamówienia publiczne
Chcemy być coraz doskonalsi - podziel się uwagami i spostrzeżeniami
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000