• Aktualności
  • 2019-04-26 12:55:45 r.

Przekaż 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szpitala

Szanowni Państwo! Jak co roku, do końca kwietnia każdy z nas złoży w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. To czas, kiedy możemy wesprzeć wybraną organizację pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, które zbiera środki na zakup aparatury ratującej życie dla naszego szpitala. Za pomoc serdecznie dziękujemy.

Nr KRS Towarzystwa: 0000189707