• Aktualności
  • 2019-07-31 14:01:22 r.

Przebudowa wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie informuje, że od 1 sierpnia br. w ramach trwających prac budowlano-montażowych związanych z przebudową wejścia głównego do kompleksu budynków Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57 zostaną wyłączone z użytku schody wejściowe oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Od tego dnia wejście do budynku odbywać się będzie drzwiami bocznymi od strony dziedzińca. Pacjenci proszeni są o dostosowywanie się do oznakowania.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z przeprowadzanych prac.