W dniu 8 czerwca krośnieński Szpital we współpracy Towarzystwem Przyjaciół Szpitala wziął udział w Akcji Podziel się Kroplą Krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi działających przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

  • Aktualności
  • 2020-05-20 14:10:22 r.

Pozytywny kierunek rozwoju Szpitala - potwierdza akredytacja ISO!

Pozytywny kierunek rozwoju Szpitala - potwierdza akredytacja ISO! Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie po raz kolejny poddał się ocenie akredytacyjnej. Od 12 kwietnia br. placówka posiada certyfikat ISO 9001:2015 i spełnia wymagania normy do świadczenia usług medycznych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego, diagnostyki, rehabilitacji, pielęgnacji i profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, pomocy doraźnej i transportu neonatologicznego. Certyfikat stanowi wyraz uznania dla dobrego funkcjonowania Szpitala, kierunków jego rozwoju, wysokich kwalifikacji personelu i doskonałego zarządzania.

Uzyskanie akredytacji LL-C było możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu w prace związane z wdrażaniem procedur i udoskonaleń w poszczególnych jednostkach. Wykorzystanie praktyczne norm jakościowych w krośnieńskim Szpitalu umożliwia indywidualne podejście do każdego pacjenta, zapewnienia kompleksową opiekę oraz bezpieczeństwo informacji.

Przez kolejne 3 lata Szpital będzie znajdował się w grupie szpitali akredytowanych ISO 9001:2015.