W związku z organizacją 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków, uprzejmie informujemy, ze w dniu 6 lipca br. (sobota) w godzinach od 13.00 do 15.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w obrębie dróg dojazdowych do Szpitala.

  • Aktualności
  • 2020-07-24 14:03:22 r.

Komercyjne badania w kierunku SARS-CoV-2 met. RT-PCR

Od 25 czerwca br. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie oferuje możliwość wykonania badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 met. RT-PCR. Badania są wykonywane dla wszystkich chętnych osób. Badania są wykonywane dla wszystkich chętnych osób.

1. Przygotowanie pacjenta do badania:
• Wymaz powinien być pobrany najlepiej rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. • Przed pobraniem materiału nie powinno się myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania oraz gum do żucia.

2. Pobranie materiału do badania
• Wymaz z nosogardła powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od przyjęcia donosowych leków (kropli, maści, aerozoli). • Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa. • Przed pobraniem wymazu należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

3. Cena badania 500, 00 zł.
Opłata jest pobierana przed wykonaniem badania w miejscu pobrania materiału tj. w mobilnym punkcie pobrań (biały namiot). Preferowana jest przede wszystkim płatność kartą płatniczą.

4. Pobieranie materiału do badań odbywa się w mobilnym punkcie pobrań (biały namiot) mieszczącym się na parkingu obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w godz. 7.00 - 8.00 (dla osób prywatnych), dla pozostałych osób od 8:00 do 10:00, w dni wolne od pracy i dni świąteczne od 8:00 do 10:00. Nie ma wymogu wcześniejszej rejestracji, jednak klienci powinni zgłosić chęć przeprowadzenia badania pod numerem: 519-748-002 od 8:00 do godz. 10:00.

5. Wyniki. Czas oczekiwania na wynik od momentu pobrania materiału wynosi maksymalnie 3 dni.
Odbiór wyników: rejestracja w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Szpitala, tel. 13-43-78-430.

Uwagi:
Pacjenci z objawami wskazującymi na zakażenie koronawirusem powinni zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należnej dla miejsca zamieszkania lub najbliższego Szpitala Zakaźnego. Badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wykonywane jest z zastosowaniem metody RT- PCR. Materiałem wyjściowym do badania jest wymaz z gardła lub nosogardzieli, z którego izolowany jest materiał genetyczny wirusa (RNA SARS-CoV-2). Stwierdzenie materiału genetycznego wirusa w pobranej próbce oznacza jego obecność w drogach oddechowych pacjenta. Badanie to ocenia zakaźność pacjenta w czasie rzeczywistym. W celu stwierdzenia czy przebyliśmy już zakażenie należy wykonać badanie krwi oceniające poziom przeciwciał anty- SARS-CoV-2. W przypadku niejednoznacznego wyniku może być konieczne ponowne pobranie materiału. Klient nie ponosi kosztów ponownego badania.