Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej :.Kierownik: dr n. med. Jan Wojciech Wroński - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Pelczarska - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Asystenci:
dr n. med. Piotr Wójcik - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Paweł Knoll - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Antoni Jakubowicz - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Paweł Wołejsza - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej i naczyniowej
lek. Marek Słaby - specjalista II stopnia chirurgii ogólnej (Kierownik Bloku Operacyjnego)
lek. Witold Chajec - specjalista II stopnia chirurgii ogólnej (kierownik Pracowni Endoskopowej)
lek. Maciej Münzberger - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej (w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej)
lek. Łukasz Koźba - specjalista II stopnia z chirurgii ogólnej
lek. Robert Woźnica - chirurg
lek. Alicja Erd - rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
lek. Stanisław Bacher - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Maciej Kukla - rezydent (w trakcie specjalizacji)Ordynator 134378374
Pielęgniarka Oddziałowa 134378222
Sekretariat 134378444
Pokój lekarzy 134378325
Dyżurka pielęgniarek "A" 134378249
Dyżurka pielęgniarek "S" 134378238
Fax 134378474
Telefon dla pacjentów 134378659

Piętro: 2
Budynek: A
Pokaż lokalizację na mapce

Informacja dla Pacjentów:

W dniu przyjęcia do oddziału prosimy o zarejestrowanie się o godz. 9:00 w Izbie Przyjęć Planowych.
Następnie o godz. 10:00 zostanie Pan/Pani poproszony/a celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do oddziału. Po przebraniu się zostanie Pan/Pani zaprowadzony/a na oddział.

Prosimy o zabranie ze sobą do Szpiala:
- dowód ubezpieczenia
- rzeczy osobistych i przyborów toaletowych
- wszystkich zażywanych leków
- kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji, wyników wszystkich badań i konsultacji

Odwiedziny chorych odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00, w dni świąteczne od 10:00 do 18:00.
Ze względu na specyficzny profil oddziału pooperacyjnego odwiedziny są tu ograniczone.

Informacje o stanie zdrowia chorych udzielane są w dni powszednie od 13:00 do 14:00 przez Ordynatora lub lekarzy opiekujących się salami.

Profil działalności oddziału:

Oddział posiada duże doświadczenie w diagnostyce i zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii gastroenterologicznej, chirurgii onkologicznej, naczyniowej i małoinwazyjnej.

1. Klasyczne zabiegi operacyjne:

 • Operacje dolnego odcinka przełyku
 • Zabiegi operacyjne na żołądku i dwunastnicy
 • Chirurgia dróg żółciowych
 • Zabiegi resekcyjne jelit i chirurgia kolorektalna
 • Operacje przepuklin pachwinowych, brzusznych, pooperacyjnych z użyciem "siatek"
 • Operacje w schorzeniach okolicy anorektalnej-wypadanie odbytnicy, szczelina odbytu i przetoki okołoodbytowe
 • Operacje żylaków odbytu

2. Chirurgia małoinwazyjna:

 • Laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego, w tym SILS
 • Laparoskopowe operacje w ostrych schorzeniach jamy brzusznej-appendoctomia, perforacja wrzodowa
 • Laparoskopowe resekcje jelita grubego w wybranych przypadkach
 • Laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych metodą TAPP
 • Laparoskopowe operacje przepuklin brzusznych metodą IPOM
 • Laparoskopia diagnostyczna

3. Operacje naczyniowe:

 • Operacje na tętnicach (ostre schorzenia, tętniaki aorty brzusznej, niedrożność tętnic w odcinku aortalno-biodrowym, udowo-podkolanowym, szyjnym)
 • Operacje żylaków kończyn dolnych
 • Wytworzenie dostępu do dializ
 • Urazy naczyń

4. Chirurgia tarczycy:

 • Ze śródoperacyjnym neuromonitoringiem nerwu krtaniowego wstecznego (IONM)
 • Operacje usunięcia gruczołu tarczowego w następujących schorzeniach:
  - wole guzowate
  - choroba Gravesa-Basedowa
  - choroby zapalne gruczołu tarczowego
  - choroby nowotworowe gruczołu tarczowego
 • Reoperacje
  - wole nawrotowe
  - nowotwory tarczycy
 • Oddział zapewnia kompleksową opiekę nad chorymi w oparciu o Poradnię Endokrynologiczną będącą w strukturach szpitala

5. Chirurgia piersi:

 • Diagnostyka i operacje zmian nowotworowych łagodnych i złośliwych
 • Radykalne wycięcie piersi z układem chłonnym, segmentalne wycięcie, usuwanie zmian miejscowych
 • Operacje oszczędzające w schorzeniach nowotworowych piersi (BCT)
 • Zabiegi operacyjne z wykorzystaniem procedury „węzła wartowniczego”

6. Endoskopia zabiegowa (Pracownia Endoskopowa):

 • Diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego
 • ECPW - wsteczna cholangiopankreatografia - diagnostyka dróg żółciowych i trzustki, endoskopowe usuwanie złogów z dróg żółciowych, protezowanie dróg żółciowych
 • Paliatywne leczenie nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego (protezy samorozprężalne)
 • Tamowanie krwawień do przewodu pokarmowego - ostrzykiwanie krwawiących naczyń, użycie sondy APC-koagulacja w osłonie argonowej
 • Kolonoskopia zabiegowa - w znieczuleniu ogólnym, diagnostyka jelita grubego z możliwością usuwania zmian patologicznych

7. Ultrasonografia:

a) Ultrasonografia diagnostyczna
 • Diagnostyka narządów leżących powierzchownie, diagnostyka schorzeń jamy brzusznej, diagnostyka dopplerowska w schorzeniach naczyń
 • Diagnostyka transrektalna i śródoperacyjna

b) Ultrasonografia zabiegowa
 • Biopsja cienko i grubo igłowa pod kontrolą USG
 • Przezskórny drenaż dróg żółciowych, zmian o charakterze torbieli, ropni i innych przestrzeni płynowych

8. Termoablacja zmian przerzutowych do wątroby z wykorzystaniem aparatu CoolTip


9. Chirurgia urazowa

 • Zabiegi z zakresu neurotraumatologii
 • Zabiegi z zakresu torakochirurgii
 • Urazy wielonarządowe

10. Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

 • Przeszczepy skóry
 • Plastyka ubytków tkanek i odleżyn


Oddział posiada własną pracownię ultrasonograficzną, wyposażoną w najnowszej generacji sprzęt USG z pełną opcją głowic.

Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt (nóż harmoniczny, system zamykania naczyń Ligasure, diatermia chirurgiczna w osłonie argonu, aparat do termoablacji CoolTip) gwarantujący bezpieczne i stojące na wysokim poziomie zabiegi operacyjne. Ponadto stosujemy nowoczesne techniki z wykorzystaniem szwu mechanicznego (staplery). Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w chirurgii laparoskopowej i dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000