Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca:.Kierownik: lek. Antoni Przyprawa - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Zofia Rysz - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Asystenci:
lek. Andrzej Kostański - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Małgorzata Krzanowska - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Witold Kocyłowski - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Wojciech Żaczek - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marek Płoszczyca - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Grzegorz Stec - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Katarzyna Walciszek-Stec - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Ewa Kazalska - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Aneta Węgrzyn - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
lek. Julita Jasionowska - specjalista kardiologii
lek. Joanna Siedlecka - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)
lek. Julia Bochenek - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)
lek. Natalia Sołtysik - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii) lek. Paweł Janowski - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii) lek. Kamil Ciąpała - rezydent (w trakcie specjalizacji z kardiologii)


Ordynator 134378252
Pielęgniarka Oddziałowa 134378500
Dyżurka pielęgniarek 134378512

Piętro: 4
Budynek: A
Pokaż lokalizację na mapce
W Oddziale zatrudnionych jest 26 pielęgniarek.

Oddział Kardiologiczny powstał w czerwcu 1997 roku, po przeniesieniu większości oddziałów szpitala do nowego kompleksu budynków przy ulicy Korczyńskiej. Od 1986 roku istnieje Ośrodek Wszczepiana Rozruszników Serca. Rocznie wszczepia się około 250 urządzeń.

Oddział posiada II stopień referencyjności, ma możliwość szkolenia lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.

Wykorzystywany sprzęt:
  • sala zabiegowa do implantacji kardiostymulatorów w strukturze oddziału (rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory, układy resynchronizujące, stymulacja pęczka Hisa);
  • pracownia echokardiografii przezklatkowej (spoczynkowej i obciążeniowej) oraz przezprzełykowej;
  • bieżnia do testów wysiłkowych;
  • zestawy do monitorowania holterowskiego;
  • zestaw do testów pochyleniowych.


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000