Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Informacja dotyczy konkursu ofert nr NK/I/O/25/2019

Krosno, dnia 28 czerwca 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/25/2019 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej – dyżur medyczny stacjonarny – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 19 czerwca 2019 r. o godz. 13 00 Złożono 2 oferty. Ofertę złożyli następujący oferenci: Lp. Nazwa oferenta 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D 2 Knol Paweł Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 38-400 Krosno ul. Jasna 30B Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin zawarcia umowy 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D 1 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. 2 Knol Paweł Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 38-400 Krosno ul. Jasna 30B 1 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000