Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NK/I/O/42/2019

Krosno, dnia 23 grudnia 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/42/2019 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Gienkologiczno – Położniczym – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 11 grudnia 2019 r. o godz. 10 00 Złożono do tego czasu 1 ofertę. Ofertę złożył następujący oferent: Lp. Nazwa oferenta 1 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Abrahamowicz 38 – 400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 15 Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin obowiązywania umowy 1 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Abrahamowicz 38 – 400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 15 1.01.2020 r. – 31.12.2021 r.


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników