Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 3 /2020

Krosno, dnia 27 stycznia 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/3/2020 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków – dyżur medyczny stacjonarny – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 24 stycznia 2020 r. o godz. 13 00 Złożono do tego czasu 2 oferty. Ofertę złożyli następujący oferenci: Lp. Nazwa oferenta 1 Żołnierczyk Anita Gabinet Pediatryczny, 38-40 Krosno, ul. Piastowska 4 2 Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Wizyty Domowe Józefa Borek, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 2 Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin obowiązywania umowy Żołnierczyk Anita Gabinet Pediatryczny, 38-40 Krosno, ul. Piastowska 4 1 lutego 2020 r. – 31 grudnia 2021 r. 1 Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Wizyty Domowe Józefa Borek, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Szkolna 25 1 lutego 2020 r. – 31 grudnia 2021 r. ...............................................


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników