Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 7 /2020

Krosno, dnia 5 lutego 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/7/2020 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym – dyżur medyczny stacjonarny – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 27 stycznia 2020 r. o godz. 11 00 Złożono do tego czasu 2 oferty. Ofertę złożył następujący oferenci: Lp. Nazwa oferenta 1 Wajda Piotr Gabinet Lekarski, 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 51 2 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Abrahamowicz 38 – 400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 15 Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin obowiązywania umowy 1 Wajda Piotr Gabinet Lekarski, 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 51 1.02.2020 r. – 31.01.2021 r. 2 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Abrahamowicz 38 – 400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 15 1.02.2020 r. – 31.01.2021 r. ...............................................


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników