Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 7 /2020

Krosno, dnia 5 lutego 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/7/2020 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym – dyżur medyczny stacjonarny – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 27 stycznia 2020 r. o godz. 11 00 Złożono do tego czasu 2 oferty. Ofertę złożył następujący oferenci: Lp. Nazwa oferenta 1 Wajda Piotr Gabinet Lekarski, 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 51 2 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Abrahamowicz 38 – 400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 15 Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin obowiązywania umowy 1 Wajda Piotr Gabinet Lekarski, 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 51 1.02.2020 r. – 31.01.2021 r. 2 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wojciech Abrahamowicz 38 – 400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 15 1.02.2020 r. – 31.01.2021 r. ...............................................


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000