Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


przetarg na najem 12 m2 - część korytarza poradni specjalistycznych w budynku "D+F"

 

 

                                                                                                                                               Krosno, dnia 22.06.2017 r.

 

                                                                               Do wszystkich uczestników postępowania

                                                                              TABLICA OGŁOSZEŃ

                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

                                         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przepisów o ustawy z dnia 21 sierpnia    1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 1997 nr 115, poz. 741 z późn. Zm.) na najem  12 m² powierzchni Szpitala na czas nieokreślony, zlokalizowanej w budynku „ D+F” poziom „2" – część korytarza poradni specjalistycznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, będącej w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – numer sprawy: TM-1/N/2/2017 r.

 Zgodnie z  zapisem w Ogłoszeniu o przetargu Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie odwołuje ogłoszony przetarg z uwagi na fakt zakupu zabudowy wynajmowanej powierzchni, co zmienia w sposób zasadniczy przedmiot  najmu. Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu - wzór umowy
Załącznik nr 2a do regulaminu przetargu - Załącznik nr 1 do umowy najmu
Załącznik nr 2b do regulaminu przetargu - Załącznik nr 2 do umowy najmu
Wyjaśnienia z dnia 20.06.2017 roku
Ogłoszenie o przetargu - aktualizacja z dnia 20.06.2017 roku
zawiadomienie o odwołaniu przetargu
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000