Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

1.      Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2.      Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

3.      Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

4.      Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z późn. zm.).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z dnia 17.02.2012 r. poz. 182 z późn. zm.).

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57 pok. nr 275 w terminie do dnia 26 czerwca 2017 r.

 

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko ..................." (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).

 

O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne są w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie i pod numerem telefonu:
+48 13 43 78 680.

Termin opublikowania ogłoszenia: 12 czerwca 2017 r.

  Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000