Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Od 3 września 2018 r. Rejestracja na I kwartał 2019 r. do Poradni: Okulistycznej, Leczenia Jaskry, Laryngologicznej. II kwartał 2019 r. do Poradni: Reumatologicznej, Kardiologicznej, Neurologicznej |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Specjalista ds. zamówień publicznych

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań kandydata na stanowisku będzie należało:

-         wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

-         prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami przetargowymi

-         ocena formalno- prawna składanych ofert oraz udział w weryfikacji prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzanej w postępowaniach przetargowych

-         przygotowanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, uczestnictwo w pracach komisji,

-         prowadzenie statystyki udzielonych zamówień publicznych i sporządzanie stosownych sprawozdań,

-         współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych

-         archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień

Wymagania:

-        wykształcenie wyższe ( preferowane ekonomiczne lub prawnicze)

-        minimum 2 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych

-        znajomość ustawy prawo zamówień publicznych z aktami wykonawczymi oraz ustawy o finansach publicznych

-        biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office)

-        zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole

-        kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala pok. nr 275 lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 Krosno ul. Korczyńska 57 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres szpital@krosno.med.pl do dnia 21 listopada 2017 r. z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych /Dz. U. Nr 133 poz. 883/.  

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami

  Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000