Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Przetarg na zbycie szaf lekarskich

                                            Krosno, dnia 16.04.2018r. 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

prowadzonym w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie zbycia:

1.        Szafa lekarska 2 drzwiowa góra oszklona, dół metalowy, wysuwana półka– 9 szt.

2.        Szafa lekarska 2 drzwiowa oszklona z trzech stron - 7 szt.

3.        Szafa lekarska 2 drzwiowa drzwi oszklone z uszczelkami – 1 szt.

4.        Szafka lekarska 1 drzwiowa z trzech stron oszklona – 3 szt.

5.        Szafka lekarska 1 drzwiowa góra szklana z trzech stron, dół zabudowany – 3 szt.

6.        Szafka lekarska 1 drzwiowa z trzech stron oszklona – 3 szt.

7.        Szafka lekarska 1 drzwiowa góra oszklona, dół metalowy – 1 szt.

1.      Przedmiot przetargu:

Niniejszy przetarg ma na celu zbycie przez Organizatora:

 

Pakiet przetargowy nr 1 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-02-2313

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka.

 

Pakiet przetargowy nr 2 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-4163

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka.

 

Pakiet przetargowy nr 3 - Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-6431

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka.

 

Pakiet przetargowy nr 4 - Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-275

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka.

 

Pakiet przetargowy nr 5 - Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-02-2499

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka. Brak nóg.

 

Pakiet przetargowy nr 6 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-544

Szafa lekarska 2-drzwiowa żółta, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka.

 

Pakiet przetargowy nr 7 - Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-545

Szafa lekarska 2-drzwiowa żółta, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka.

 

Pakiet przetargowy nr 8 - Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-546

Szafa lekarska 2-drzwiowa żółta, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka.

 

Pakiet przetargowy nr 9 – Szafa lekarska - 1szt.: brak nr inwentarzowego

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, góra oszklona, dół metalowy, pośrodku wysuwana półka. Brak nóg.

 

Pakiet przetargowy nr 10 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-6235

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 11 - Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-6745

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, bez półek.

 

Pakiet przetargowy nr 12 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-6700

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, bez półek.

 

Pakiet przetargowy nr 13 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-279

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 14 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-280

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 15 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-881

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 16 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-879

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 17 - Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-3739

Szafa lekarska 2-drzwiowa biała z uszczelkami, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 18 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-1670

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała z uszczelkami, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 19 – Szafa lekarska - 1szt.: brak nr inwentarzowego

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała z uszczelkami, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 20 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-5711

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała z uszczelkami, oszklona z trzech stron, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 21 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-02-1267

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała, góra szklana, dół metalowy, półki szklane. Pęknięta lewa szyba, brak półek.

 

Pakiet przetargowy nr 22 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-02-2284

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała, góra szklana, dół metalowy, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 23 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-02-2285

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała, góra szklana, dół metalowy, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 24 – Szafa lekarska - 1szt.: brak nr inwentarzowego

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała, góra oszklona, dół metalowy, szklane półki.

 

Pakiet przetargowy nr 25 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-02-639

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała, z trzech stron oszklona, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 26 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-02-640

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała, z trzech stron oszklona, półki szklane.

 

Pakiet przetargowy nr 27 – Szafa lekarska - 1szt.: nr inwentarzowy N-808-8-80-01-3743

Szafa lekarska 1-drzwiowa biała, z trzech stron oszklona, półki szklane.

 

 

Organizator umożliwia dokonanie oględzin w/w rzeczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z: Panią Edytą Prajsnar (Kierownik Działu Administracji i Inwestycji) - tel. 13 43 78 208.

 

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transport leżą po stornie Oferenta.

2.      Informacja na temat wadium przetargowego.

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

 

3.      Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl

4.      Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1)      Zaoferują kupno rzeczy w cenie wyższej niż cena wyjściowa

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 1 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 2 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 3 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 4 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 5 – 200,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 6 – 200,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 7 – 200,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 8 – 200,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 9 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 10 – 500,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 11 – 450,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 12 – 450,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 13 – 500,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 14 – 500,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 15 – 500,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 16 – 500,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 17 – 550,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 18 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 19 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 20 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 21 – 200,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 22 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 23 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 24 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 25 – 200,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 26 – 250,00 zł

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 27 – 250,00 zł

 

Do zaoferowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Oferent zobowiązuje się do uiszczenia ceny oraz odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

6.      Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:

Sprawy formalne (proceduralne): Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracyjno i Inwestycji tel. 13 43 78 208.

Sprawy merytoryczne: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracyjno i Inwestycji tel. 13 43 78 208.

7.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. Nr 275)
w nieprzekraczalnym terminie 30.04.2018 r. o godzinie 10:00

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, pok. Nr 110 w dniu: 30.04.2018 r. o godzinie 10:30

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 - 70 5 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia
a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW. ZAKUPIONY TOWAR NIE PODLEGA REKLAMACJI.

 

                                                          

                                                                                  ……………………………………

 

Dyrektor WSP. im. J.P II w Krośnie Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 Regulaminu Przetargu- formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Regulaminu Przetargu- wzór umowy
Załącznik nr 3 Regulaminu Przetargu- tabela pakietów przetargowych
Załącznik nr 4 Regulaminu Przetargu- przykładowe zdjęcia szaf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000