Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 listopada br. prowadzona będzie rejestracja na 2019 r. do poradni chirurgicznej, chirurgii onkologicznej, alergologicznej, ginekologiczno-położniczej oraz pozostałych poradni specjalistycznych na kolejne terminy. Więcej informacji pod nr tel. 13 43 78 426 |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej :.Kierownik: lek. Joanna Wrońska - specjalista otorynolaryngologii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Stanisława Stoparczyk

lek. Bakońska-Zuzak Agnieszka - specjalista otolaryngologii
lek. Jurczak Piotr - specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii
lek. Miller Alicja - specjalista otolaryngologii dziecięcej
lek. Rolniak Łukasz - specjalista otolaryngologii
lek. Rygiel Paweł - specjalista otolaryngologii
lek. Honorata Urbanek - specjalista otolaryngologii
lek. Górka Małgorzata - rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Kowalczyk-Najbar Anna - rezydent w trakcie specjalizacjiOrdynator 134378382
Pielęgniarka Oddziałowa 134378703
Dyżurka pielęgniarek 134378274
Telefon dla pacjentów 134378693

Piętro: 2
Budynek: H
Pokaż lokalizację na mapce

Wykonywane świadczenia :
 • Operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych
 • Operacje nosa z dostępu zamkniętego i otwartego
 • Operacje migdałków podniebiennych u dzieci i dorosłych
 • Operacje migdałka gardłowego u dzieci
 • Operacje uszu - tympanoplastyki otwarte i zamknięte
 • Operacje mikrochirurgiczne krtani
 • Diagnostyka onkologiczna nowotworów w obrębie głowy i szyi
 • Operacje guzów skóry z plastyką ubytków skóry
 • Operacje ślinianek
 • Realizacja Powszechnego Przesiewowego Programu Badania Słuchu u noworodków pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Porady udzielane w ramach: Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dorosłych, Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dzieci, Centrum Diagnostyki Leczenia i Rehabilitacji Zarzurzeń Słuchu, Głosu i Mowy i Poradnią Audiologiczno-Foniatryczną
Wykorzystywany sprzęt :
 • Zestaw do chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych
 • Nawigacja śródoperacyjna
 • Monitoring nerwów czaszkowych
 • Mikroskop operacyjny
 • Zestaw do operacji uszu
 • Zestaw o mikrochirurgii krtani
 • Audiometry kliniczne tonalne
 • Audiometry impedancyjne
 • Urządzenie do badania potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu
 • Otoemisja akustyczna
 • Wideonystagmograf i elektronystagmograf
 • Wideolaryngostroboskop lupowy


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000