Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital


O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Poradnie Specjalistyczne Szpitala :.


Wybierz interesującą Cię poradnię:Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (.pdf)
Uprawnienia dodatkowe przysługujące Pacjentom - stan na dzień 1 lipca 2018 r. (.pdf)
Aby zarejestrować się on-line kliknij w poniższy baner:Problemy i reklamacje związane z działaniem PSIM w naszym Szpitalu kieruj na: reklamacjepsim@krosno.med.pl
Komunikaty dotyczące Poradni Specjalistycznych

Bezpłatne spotkania oraz konsultacje z zakresu profilaktyki nowotworowej u kobiet oraz wsparcia laktacyjnego. Terminy spotkań: pierwszy piątek miesiąca o godz. 16:00 - profilaktyka raka piersi i szyjki macicy oraz szkolenie z samobadania piersi. Drugi piątek miesiąca o godz. 16:45 - promocja karmienia piersią oraz konsultacje laktacyjne. Więcej informacji pod nr tel. 13 43 78 266

---

W poradni Urazowo-Ortopedycznej kolejność przyjęcia następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się pacjenta w dniu wizyty. Bilety z numerem przyjęcia należy pobrać w biletomacie, znajdującym się w holu głównym szpitala lub na poziomie poradni specjalistycznych.

W poradniach dla dzieci kolejność przyjęcia wynika z kolejności zgłoszenia się w danym dniu pacjenta. Kartę z numerem należy pobrać w rejestracji do poradni specjalistycznych dla dzieci.

W pozostałych poradniach specjalistycznych dla dorosłych, przyjęcie następuje na podstawie kolejności na liście osób zarejestrowanych na dany dzień. Bilety z numerem przyjęcia należy pobrać w biletomacie, znajdującym się w holu głównym szpitala lub na poziomie poradni specjalistycznych.

"System kolejkowy" (numerki) nie obowiązuje w Poradniach Okulistycznych i Poradni Patologii Noworodka oraz w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc - o kolejności przyjęć decyduje personel, pacjenci nie wybierają numerków w biletomatach ani w Rejestracji do poradni dziecięcych.

---

Informujemy, że dzieci do 16 roku życia, które uległy wypadkowi w szkole mogą zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Wymagane dokumenty przy rejestrowaniu się po raz pierwszy do poradni specjalistycznej:

- skierowanie (oprócz poradni ginekologiczno-położniczej)
- dowód tożsamości z nr PESEL
- podstawowe badania, o których decyduje lekarz POZ

Osoby uprawnione do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych poza kolejnością:

• Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
• Zasłużeni Dawcy Przeszczepów;
• Inwalidzi wojenni i wojskowi;
• Kombatanci oraz osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
• Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
• Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
• Kobiety w ciąży;
• Świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;
• Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Uprawnienie nakłada na świadczeniodawcę obowiązek udzielenia świadczenia poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin, przy czym dla świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być on dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a dla pozostałych świadczeń – w pierwszym wolnym terminie


Dla Pacjenta / Interesanta Dla Instytucji / Firm
  Rejestracja do poradni on-line   Sprawdź harmonogram poradni   Aktualne kolejki oczekujących   Rozkład jazdy MKS   Transmisja Danych Pożarowych

  Zamówienia publiczne


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000