Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Dzienny Oddział Psychiatryczny :.Kierownik: dr n. med. Agnieszka Wesecka - specjalista psychiatrii
Pielęgniarka Oddziałowa: Kinga Woźniak - specjalista psychoterapii uzależnienia od alkoholu w procesie certyfikacji

lek. Alicja Hoc-Filipczyk - specjalista psychiatra
mgr Barbara Dziura - psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, w trakcie ubiegania się o certyfikat terapeuty PTP
mgr Barbara Syrek - specjalista ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego, Konsultant Wojewódzki ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego
Krystyna Wojtaszek - starszy terapeuta zajęciowyDyżurka pielęgniarek 134374890

ul. Grodzka 45
Piętro: 0 (parter)

Jednostki chorobowe, które leczymy:
 • schizofrenia i psychozy z kręgu schizofrenii F20 – F29
 • zaburzenia afektywne (depresja, hipomania, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) F30 – F39
 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną F40 – F49
 • zaburzenia odżywiania i snu F50 – F59
 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych F60 - F69

Nie przyjmujemy osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych. Pobyt na oddziale trwa maksymalnie do 59 dni.

Działalność lecznicza obejmuje procedury medyczne:
 • diagnostyka chorób
 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna
 • diagnostyka neuropsychologiczna
 • treningi rozwijania umiejętności psychologicznych (trening z zakresu komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, trening radzenia sobie ze stresem, trening z zakresu autoprezentacji, trening radzenia sobie z lękiem)
 • terapia zajęciowa
 • treningi relaksacyjne
W trakcie hospitalizacji pacjenci korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek, atlas, tenis stołowy) oraz z zajęć rekreacyjnych w plenerze (wycieczki, spacery). Pacjenci pozostają na oddziale w godzinach od 8.00 do 14.30, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000