Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Szpitalny Oddział Ratunkowy :.Kierownik: lek. Andrzej Bazia - specjalista chirurgii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Grysztar - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego i zachowawczego

lek. Małgorzata Markowska-Olszewska - specjalista neurologiiKierownik 134378284
Pielęgniarka Oddziałowa 134378494
Obszar rejestracji, segragacji, dokumentacja 134378559
Dyżurka pielęgniarek 134378543
Obszar obserwacyjny (cześć łóżkowa) 134378291
Izba Przyjęć Planowych 134378564
Piętro: 0
Budynek: C
Pokaż lokalizację na mapce

Wykonywane świadczenia:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielna niezbędnej pomocy chorym w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, chorym, którzy doznali urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału.

Zadaniem oddziału jest podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do oddziału samodzielnie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach szpitala, lub - w przypadku, gdy potrzeby leczenia specjalistycznego przekraczają możliwości szpitala - przekazanie do właściwego ośrodka o wyższej referencyjności. Oddział dysponuje karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz w wykwalifikowany personel z ratownikami medycznymi.

Oddział pełni jednocześnie funkcję izby przyjęć - w planowej Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci od godz. 7:00 do 14:00

SOR nie zajmuje się diagnostyką i badaniami, które mogą być wykonywane w podstawowej opiece zdrowotnej.

Triage obejmuje wszystkich pacjentów zgłaszających się do SOR.

Triage ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom zgłaszającym się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pozwala na efektywne zarządzanie opieką medyczną, eliminację sztucznie wytwarzanych kolejek pacjentów i tym samym ustalenie klinicznych priorytetów postępowania.

Celem segregacji jest zapewnienie laminarnego przepływu pacjentów przez oddział, oraz zminimalizowanie ryzyka błędu w ocenie stanu pacjenta.

System segregacji służy ponadto do oceny, czy przyjęcie w SOR jest umotywowane faktycznym stanem pacjenta, a co za tym idzie do uzasadnienia odmowy przyjęcia, do oceny rokowania, stawiania wstępnej diagnozy, lepszego wykorzystania zasobów oddziału.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przyjął trzystopniowy system triage, który pozwala podzielić pacjentów na 3 kategorie uwzględniające sytuację zdrowotną pacjenta.

Kategoria Kolor Określenie Czas maksymalna (min.)
1. czerwony pomoc natychmiastowa 0
2. żółty pomoc pilna do 120
3. zielony pomoc odroczona do 420Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000