• Strefa Pacjenta i Rodzica

Zmodernizowany Oddział Ginekologiczno-Położniczy

1 czerwca br. w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie podsumowano realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia <> – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna.”

W tym dniu uroczystą Mszę Św. celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski. W śród licznie zgromadzonych gości krośnieński Szpital swoją obecnością zaszczycili Alicja Zając Senator RP, Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP, Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Dorota Chilik Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Radni Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Joanna Bril.

Zgromadzeni goście oraz pracownicy Szpitala uczestniczyli w poświęceniu i otwarciu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz symbolicznym przecięciu wstęgi. Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli również możliwość zwiedzenia Oddziałów, które zostały zmodernizowane i doposażone w ramach projektu tj.: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z Traktem Porodowym i Odcinkiem Patologii Ciąży, Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego zlokalizowanego na dwóch poziomach dla dzieci młodszych i starszych.

Niezwykle ważnym punktem uroczystości była wizyta zaproszonych gości u małych pacjentów krośnieńskiego Szpitala. W dniu ich święta przygotowano wiele atrakcji. Na Oddziale Dziecięcym pojawiły się m.in. kosze ze słodyczami, paluszki, książeczki, mnóstwo życzeń i uśmiechów. Podsumowaniem spotkana z dziećmi było specjalnie przygotowane przedstawienie teatralne. Projekt „Kobieta i Dziecko” obejmował również zakup sprzętu, w tym: nowoczesnego cyfrowego mammografu, karetki neonatologicznej typu „N”, unitu laryngologicznego do Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej oraz wysokiej klasy aparatury medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom powstała nowa jakość w sferze organizacji opieki medycznej oraz warunków pobytu pacjentów. Projekt umożliwia pacjentom korzystanie ze świadczeń wysokiej jakości, w przyjaznej atmosferze, z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu.

Całkowita wartość projektu przekroczyła kwotę 20 mln PLN. Finansowanie projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ok. 66%, budżet Państwa ok. 19%, budżet Województwa Podkarpackiego ok. 9%, wkład własny ok. 6%.

Realizacja tak ogromnej inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania osób które nie pozostają obojętne na potrzeby Szpitala w Krośnie: Senatorów, Posłów, Zarządu Województwa Podkarpackiego, Radnych Województwa Podkarpackiego w tym Radnego Jerzego Borcza krośnianina, który zawsze popierał rozwój i inwestycje w krośnieńskim Szpitalu, a jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w sposób szczególny wspierał realizację w/w inwestycji.

W ramach projektu ogłoszono blisko 30 postępowań przetargowych i prawie 10 zapytań ofertowych. Czas trwania: 16 października 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.