Zamówienia publiczneChcielibyśmy poinformować i zaprosić do korzystania z Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Aplikacja SmartPZP, dostępna jest pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)

Wykaz postępowań:

EZ/215/2/2021 - Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, w tym stosowanych w ramach Programu Lekowego I

data otwarcia: 2022-04-06
więcej ..
EZ/215/3/2021 - Dostawa/ doładowanie kart podarunkowych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

data otwarcia: 2021-03-31
więcej ..
EZ/214/17/2021 - Zakup wraz z dostawą materiałów do utrzymania stacji uzdatniania wody w szpitalu oraz do czyszczenia instalacji kanalizacji

data otwarcia: 2021-03-15
więcej ..
EZ/215/4/2021 - Zakup wraz z dostawą albumin i produktów leczniczych stosowanych w ramach Programu Lekowego

data otwarcia: 2021-03-12
więcej ..
EZ/214/8/2021 - Zakup wraz z dostawą dozowników tlenowych

data otwarcia: 2021-03-12
więcej ..
EZ/214/11/2021 - Dostawa optyk i światłowodów do zabiegów endoskopowych laryngologicznych

data otwarcia: 2021-03-10
więcej ..
EZ/214/10/2021 - Zakup wraz z dostawą okulistycznych obłożeń jednorazowych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego

data otwarcia: 2021-03-09
więcej ..
EZ/215/5/2021 - Zakup i dostawa worków na odpady

data otwarcia: 2021-03-08
więcej ..
EZ/215/92/2020 - Zakup i dostawa ambulansu transportowego A-2 ( 2 szt)

data otwarcia: 2021-03-05
więcej ..