Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/13/2017

Data składania ofert: 2017-06-26

Data otwarcia ofert: 2017-06-26

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 30 marca 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 1 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
JEDZ - wersja edytowalna
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 7 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 8 - zakres prac dostosowania pomieszczeń
zał. nr 8 - zakres prac dostosowania pomieszcxeń - rysunki techniczne
zał. nr 9 - protokół zdawczo-odbiorczy - wzór
wygenerowany JEDZ
JEDZ w pdf
SIWZ
zaproszenia do uczestnictwa w wizji lokalnej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 5 maja 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 6 maja 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjasnienia na zapytania Wykonawców - część 1
SIWZ po zmianach
zał. nr 1 po zmianach
zał. nr 2 po zmianach
wzór umowy po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 17 maja 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
dokumentacja do wyjaśnień
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 19 maja 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjaśnienia na zapytania - część 2 z dnia 2 czerwca 2017 roku
wzór umowy po zmianach z dnia 2 czerwca 2017 roku
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 2 czerwca 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 7 czerwca 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Zestawienie z otwarcia ofert
zawiadomienie o odrzuceniu oferty/unieważnieniu postępowania


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000