Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą karetki neonatologicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/53/2017

Data składania ofert: 2017-07-24

Data otwarcia ofert: 2017-07-24

.

 


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 02.06.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 07.06.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał.1 formularz ofertowy
zał.2 opis przedmiotu zamówienia
zał. 3 JEDZ wersja edytowalna
JEDZ
zał.4
zał.5
zał.6 wzór umowy
zał.7
zał. 8 protokół zdawczo- odbiorczy
ogłosz29ie o zamówieniu, które w dniu 29.06.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
SIWZ po zmianach z 29.06.2017
zał. 2 po zmianach 29.06.2017
wzór umowy po zmianach 29.06.2017
pytania i odpowiedzi 29.06.2017
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 01.07.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załącznik pdf.
zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000