Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Od 3 września 2018 r. Rejestracja na I kwartał 2019 r. do Poradni: Okulistycznej, Leczenia Jaskry, Laryngologicznej. II kwartał 2019 r. do Poradni: Reumatologicznej, Kardiologicznej, Neurologicznej |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Numer: EZ/215/81/2017

Data składania ofert: 2017-10-17

Data otwarcia ofert: 2017-10-17

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 28 sierpnia 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 30 sierpnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - pakiety przetargowe
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 7 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 3 - wygenerowany JEDZ
JEDZ - wersja edytowalna
zawiadomienie o modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu nr 6
SIWZ po zmianach z dnia 4 września 2017 roku
zał. nr 2 po zmianach z dnia 4 września 2017 roku
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 4 września 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 6 września 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjasnienia na zapytania z dnia 18.09.2017 roku
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 3 października 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 6 października 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SPROSTOWANIE
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 9 października 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniiu 12.10.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zestawienie ofert z dnia 17.10.2017 roku
zawiadomienie o wyborze część 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000