Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Zamówienia publiczne :.


Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/7/2018

Data składania ofert: 2018-03-05

Data otwarcia ofert: 2018-03-05

.


 Załączniki:
SIWZ
zał. 1 formularz ofertowy
Zał. 2 Pakiet 1
Zał. 2 Pakiet 2
zał. 3 JEDZ wersja edytowalna
Załacznik nr 4
Zał. nr 5 Oswiadczenie
zał. nr 6- wzór umowy
zał. 7 oświadczenie
zał. nr 8 protokół zdawczo- odbiorczy
JEDZ
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 16. 01.2018 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Ogłoszenie o zamówieniu-zmiana
pytania i odpowiedzi z dnia 15.02.2018
SIWZ po zmianach 15.02.2018
zał. 1 formularz ofertowy z 15.02.2018
zał. 2 Pakiet nr 1 z 15.02.2018
zał. 2 Pakiet nr 2 z 15.02.2018
Zał. nr 4- oświadczenie z 15.02.2018
zał. nr 5- oświadczenie z 15.02.2018
zał. nr 6- wzór umowy z 15.02.2018
zał. nr 8- protokół z 15.02.2018
zał. nr 7 oswiadczenie z 15.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu sprostowanie


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000