Ogłoszenie

Informacja dotyczy konkursu ofert nr NR NK/I/ O/ 31 /2020 - udzielania świadczeń lekarskich w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece lekarskiej obszar zabezpieczenia nr 1: Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Jedlicze, K

Krosno, dnia 14 października 2020 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/31/2020 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece lekarskiej obszar zabezpieczenia nr 1: Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Jedlicze, Krosno – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 14 października 2020 r. o godz. 13 00 Złożono do tego czasu 1 ofertę. Ofertę złożył następujący oferent: Lp. Nazwa oferenta 1 VIVA Sp. z o. o. 38 – 450 Dukla ul. Słowacka 11 Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin zawarcia umowy 1 VIVA Sp. z o. o. 38 – 450 Dukla ul. Słowacka 11 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. ............................................... Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników