Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą jałowych, jednorazowych zbiorczo pakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą biometru optycznego oraz aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej

Numer: EZ/215/40/2017

Data składania ofert: 2017-06-30

Data otwarcia ofert: 2017-06-30

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 16 maja 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 18 maja 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
JEDZ
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy dostawa sukcesywna
zał. nr 6 - wzór umowy - dzierżawa urządzenia do fakoemulsyfikacji
zał. nr 6 - wzór umowy - dzierżawa biometru
zał. nr 7 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 21.06.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjaśnienia
wzór umowy po zmianach - dostawa sukcesywna
wzór umowy po zmianach - dzierżawa biometr
wzór umowy po zmianach - dzieerżawa aparat do fakoemulsyfikacji
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 24.06.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załącznik pdf.
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 30.06.2017r.
wybór