Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą tablicy snellena

Numer: EZ/214/108/2018

Data składania ofert: 2018-10-03

Data otwarcia ofert: 2018-10-03

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: