Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą lampy czołowej

Numer: EZ/214/110/2018

Data składania ofert: 2018-10-11

Data otwarcia ofert: 2018-10-11

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 lampa czołowa

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: