Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą lampy szczelinowej

Numer: EZ/214/123/2018

Data składania ofert: 2018-11-14

Data otwarcia ofert: 2018-11-14

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: