Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa pralnico-wirówki sztywnomocowanej

Numer: EZ/214/134/2018

Data składania ofert: 2018-11-27

Data otwarcia ofert: 2018-11-27

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: