Zamówienie publiczne - szczegóły

Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznym

Numer: EZ/215/98/2018

Data składania ofert: 2019-01-07

Data otwarcia ofert: 2019-01-07

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: