Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wózka do przewożenia potraw

Numer: EZ/214/07/2019

Data składania ofert: 2019-01-25

Data otwarcia ofert: 2019-01-25

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: