Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa sprzętu medycznego pomocniczego

Numer: EZ/215/9/2019

Data składania ofert: 2019-02-15

Data otwarcia ofert: 2019-02-15

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: