Zamówienie publiczne - szczegóły

Postępowanie na usługę serwisową tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 wraz z dwoma stacjami AW 4.6 oraz strzykawką Nemoto Dual Shot Alpha

Numer: EZ/215/43/2020

Data składania ofert: 2020-07-10

Data otwarcia ofert: 2020-07-10

 krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/15607/details


 Załączniki: