Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą rozruszników serca z elektrodami i akcesoriami oraz sterylnych zestawów do implantacji stymulatorów serca

Numer: EZ/215/68/2020

Data składania ofert: 2020-11-12

Data otwarcia ofert: 2020-11-12

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/18762/details

Nowy termin składania ofert: 12.11.2020r. godz.:10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 12.11.2020r. godz.:10:15


 Załączniki: