Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych w zakresie przewodu pokarmowego

Numer: EZ/215/78/2020

Data składania ofert: 2020-12-22

Data otwarcia ofert: 2020-12-22

Nowy termin składania ofert: 22.12.2020 godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 22.12.2020 godz. 10:15

 https://krosnomed.ezamawiajacy.pl/pn/krosnomed/demand/notice/public/20150/details


 Załączniki: