Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą materiałów do utrzymania stacji uzdatniania wody w szpitalu oraz materiałów do czyszczenia instalacji kanalizacji.

Numer: EZ/214/5/2021

Data składania ofert: 2021-02-24

Data otwarcia ofert: 2021-02-24

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: