Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa ambulansu transportowego A-2 (2 sztuki)

Numer: EZ/215/18/2021

Data składania ofert: 2021-05-18

Data otwarcia ofert: 2021-05-18

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie 


 Załączniki: