Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa przeglądu okresowego budynków Szpitala pod względem instalacji sanitarnych, c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznych oraz instalacji gazu ziemnego

Numer: EZ/214/59/2021

Data składania ofert: 2021-05-18

Data otwarcia ofert: 2021-05-18

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: