Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa aparatu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej typu BIPAP z funkcją CPAP

Numer: EZ/214/87/2021

Data składania ofert: 2021-08-04

Data otwarcia ofert: 2021-08-04

portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie


 Załączniki: