24-07-2024 r.
Jesteś w: Strona główna / Poradnie specjalistyczne


Dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Strategia podatkowa

Raporty finansowe

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zasady dot. sygnalisty

Ochrona małoletnich

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Polityka antykorupcyjna

Zasady udostępniania informacji publicznej

Dane teleadresowe
Poradnie Specjalistyczne

Alergologiczna Pokój 345, Budynek D (I piętro) 13 43 78 433
Audiologiczno-Foniatryczna Pokój 320, Budynek D (I piętro) 13 43 78 332
Chirurgiczna Pokój 304, 305, Budynek D (I piętro) 13 43 78 592
Chirurgii Onkologicznej Pokój 303, Budynek D (I piętro) 13 43 78 521
Chorób Zakaźnych (ul. Korczyńska) 13 43 78 661
Dermatologiczna (ul. Grodzka 45a) 13 43 74 843
Diabetologiczna 13 43 78 653
Endokrynologiczna Pokój 307, Budynek D (I piętro) 13 43 78 477
Gastroenterologiczna Pokój 335, Budynek D (I piętro) 13 43 78 392
Ginekologiczno-Położnicza Pokój 321, Budynek D (I piętro) 13 43 78 266
Gruźlicy i Chorób Płuc Budynek H (poziom -2) 13 43 78 535
Hematologiczna Pokój 306, Budynek D (I piętro) 13 43 78 442
Kardiologiczna Pokój 311, 312, Budynek D (I piętro) 13 43 78 246
Logopedyczna Pokój 331, Budynek D (I piętro) 13 43 78 259
Neurologiczna Pokój 318, Budynek D (I piętro) 13 43 78 677
Odwykowa (ul. Korczyńska 57) 13 43 78 750
Okulistyczna Pokój 340, 342, Budynek D (I piętro) 13 43 78 335
Leczenia Schorzeń Siatkówki Pokój 336, Budynek D (I piętro) 13 43 78 705
Leczenia Jaskry Pokój 343, Budynek D (I piętro) 13 43 78 277
Otorynolaryngologiczna Pokój 332, Budynek D (I piętro) 13 43 78 278
Otorynolaryngologiczna Dzieci Pokój 113, Budynek H (poziom -2) 13 43 78 712
Patologii Noworodka Pokój 114, Budynek H (poziom -2) 13 43 78 713
Preluksacyjna Pokój 104, Budynek H (poziom -2) 13 43 78 590
Rehabilitacyjna Pokój 338, Budynek D (I piętro) 13 43 78 677
Reumatologiczna Budynek H (poziom -2) 13 43 78 677
Reumatologiczna dla Dzieci Pokój 114, Budynek H (poziom -2) 13 43 78 713
Urazowo-Ortoped. Pokój 265, Budynek D (parter) 13 43 78 362
Urologiczna Pokój 317, Budynek D (I piętro) 13 43 78 478
Wad Postawy Pokój 104, Budynek H (poziom -2) 13 43 78 590
Zdrowia Psychicznego (ul. Grodzka 45a) 13 43 74 866
wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 368 / mmatelowski@krosno.med.pl / 04.05.2015 11:09
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 368 / 04.05.2015 11:12
Deklaracja dostępności | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl