24-07-2024 r.
Jesteś w: Strona główna / Statut


Dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Strategia podatkowa

Raporty finansowe

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zasady dot. sygnalisty

Ochrona małoletnich

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Polityka antykorupcyjna

Zasady udostępniania informacji publicznej

Dane teleadresowe
Procedura dot. zasad zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

- Procedura dot. zasad zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów

- Załącznik nr 1

wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 368 / mmatelowski@krosno.med.pl / 27.12.2021 10:16
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 368 / 27.12.2021 10:17
Deklaracja dostępności | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl