24-07-2024 r.
Jesteś w: Strona główna / Regulamin Organizacyjny


Dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Dyrekcja

Poradnie specjalistyczne

Oświadczenia Kontroli Zarządczej

Strategia podatkowa

Raporty finansowe

Oddziały Szpitala

Inne jednostki

Programy zdrowotne

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zasady dot. sygnalisty

Ochrona małoletnich

Rada Społeczna

Regulamin Organizacyjny

Statut

Polityka antykorupcyjna

Zasady udostępniania informacji publicznej

Dane teleadresowe
Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

- regulamin organizacyjny

- załącznik - cennik usług medycznych

- załącznik - zasady obciążania osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń za udzielone świadczenia medyczne z zakresu leczenia stacjonarnego

- załącznik - struktura organizacyjna

wersja do druku rejestr zmian
Wprowadził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 368 / mmatelowski@krosno.med.pl / 29.01.2024 13:09
Zatwierdził: Marcin Matelowski / tel. 13 43 78 368 / 29.01.2024 13:10
Deklaracja dostępności | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | www.krosno.med.pl