Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krosnie wykonuje w sposób rutynowy zabiegi metodą laparoskopową z zakresu raka prostaty, tzw. radykalną prostatektomię laparoskopową.

  • Aktualności
  • 2020-05-23 07:39:22 r.

Punkt pobrań dla osób odbywających kwarantannę

Punkt pobrań dla osób odbywających kwarantannę Od 14 maja przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym został uruchomiony punkt pobrań materiału biologicznego dla osób odbywających kwarantannę. Pubkt jest zlokalizowany w namiocie, na parkingu, przed budynkiem Szpitala, od strony SOR.

Punkt czynny jest codziennie w godz. 8:00 - 10:00. Telefon kontaktowy do punktu pobrań na badanie w kierunku COVID-19:
519-748-002 - czynny w dni robocze, w godz. 8:00 - 12:00, w dni świąteczne i wolne od pracy w godz. 8:00 - 10:00.

W punkcie wykonywane są badania osobom, które na podstawie obowiązujących przepisów są zwolnione z obowiązującej kwarantanny, na podstawie informacji otrzymanej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub na urządzeniu mobilnym osoby poddanej tej kwarantannie za pośrednictwem oprogramowania. Zwolnienie, o którym mowa następuje tylko na czas wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem. Dojazd do punktu może nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca. Testy wykonane są w dwunastym dniu kwarantanny.