Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 405
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 428
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 569
Telefon dla pacjentów 13 43 78 751
Personel oddziału
lek. Anna Piwowar-Konieczny - Kierownik oddziału - specjalista chorób płuc, specjalista chorób wew.
lek. Grzegorz Kumiega - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Halina Lorenc - specjalista alergologii oraz chorób wewnętrznych
lek. Ryszard Sitko - specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych
lek. Krystyna Skwirz - specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych
lek. Agnieszka Skrupska-Stefaniak - specjalista chorób płuc oraz chorób wewnętrznych
lek. Anna Bończak-Czarnota - rezydent (w trakcie specjalizacji)
mgr Elżbieta Śmiałowska-Chrobak - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 5
Profil działalności oddziału:

Wykrzystywany sprzęt :

3 bronchofiberoskopy Pentax
3 bronchofiberoskopy Olympus
2 bronchoskopy Starz
Spirometr
Elektrokardiogram
Nebulizatory