Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Jednostka Nr telefonu
Kierowniik oddziału 13 43 78 440
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 316
Dyżurka lekarska 13 43 78 427
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 297
Pracownia Litotrypsji (ESWL) 13 43 78 604
Telefon dla pacjentów 13 43 78 657
Personel oddziału
dr n. med. Dariusz Sobieraj - Kierownik oddziału - specjalista II st. z urologii
lek. Andrzej Sebastjański - specjalista II st. z urologii
lek. Bartłomiej Sobutka - specjalista II st. z urologii
lek. Maciej Świerkosz - specjalista II st. z urologii
lek. Mirosław Żurek - specjalista II st. z urologii
lek. Bogusław Zaforemski - specjalista I st. z chirurgii dziecięcej
lek. Michał Szczęch - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Kacper Krawczak - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Sławomir Gumularz - rezydent (w trakcie specjalizacji)
mgr Ewa Eibin - specjalistka piel. chirurgicznego
Lokalizacja oddziału

Budynek A
Piętro: 0
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia :

Radykalne usunięcie prostaty
Radykalne usunięcie pęcherza
Radykalne lub cześciowe usunięcie nerki
Przezskórne kruszenie złogów w nerkach PCNL
Kruszenie złogów w drogach moczowych met. pozaustrojową - ESWL (Aparat Delta firmy Dornier)
Kruszenie złogów w drogach moczowych URS
Operacje klasyczne gruczolaka stercza oraz elektroresekcje przezcewkowe TURP
Leczenie zwężeń cewki moczowej endoskopowo
Endoskopowe zabiegi raka pęcherza moczowego
Zabiegi laparoskopowe
Klasyczne zabiegi urologiczne
Podstawowe zabiegi z zakresu urologii dziecięcej
Laserowe operacje gruczołu krokowego
Leczenie dopęcherzowe – BCG terapia