Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jednostka Nr telefonu
Dyżurka pielęgniarek 13 43 78 503
Dyżurka lekarzy I 13 43 78 345
Dyżurka lekarzy II 13 43 78 464
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 434
Personel oddziału
lek. Irena Woźniak - Kierownik oddziału
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Agnieszka Wiśniowska - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Anna Michnowicz-Pieprzak - rezydent (w trakcie specjalizacji)
mgr Bogumiła Zięba - Pielęgniarka oddziałowa - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
Lokalizacja oddziału

Piętro: 0
Budynek: A
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia z zakresu anestezjologii

znieczulanie pacjentów leczonych na oddziałach zabiegowych
znieczulanie do badań diagnostycznych

Wykonywane świadczenia z zakresu Intensywnej Terapii

leczenie pacjentów w stanach zagrożenia
w wyjątkowych sytuacjach dzieci powyżej 5 r.ż.

Wykorzystywany sprzęt:

Aparaty do znieczulania
Respiratory
Pompy infuzyjne
Defibrylatory
Inhalatory
Monitoring
Pulsoksymetry
Capnografy
Aparat do Ekg