Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Jednostka Nr telefonu
Kierownik oddziału 13 43 78 219
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 78 501
Dyżurka lekarzy 13 43 78 587
Telefon dla pacjentów 13 43 78 646
Personel oddziału
lek. Tomasz Zajdel - Kierownik oddziału
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Irena Zielińska - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Irena Bukalska-Steliga - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Andrzej Borek - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Janusz Kowalewski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Siuciak - specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii
lek. Grzegorz Piękoś - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
lek. Aneta Dudek - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Bartłomiej Panocha - rezydent (w trakcie specjalizacji)
lek. Katarzyna Sebastjańska - rezydent (w trakcie specjalizacji)
mgr Lucyna Sznajder - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Lokalizacja oddziału

Piętro: 3
Budynek: A
Profil działalności oddziału:

Wykonywane świadczenia:

Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych (głównie metabolicznych i nadciśnienia tętniczego)
Diagnostyka hematologiczna i leczenie ambulatoryjne schorzeń hematoonkologicznych
Diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z użyciem wysoko specjalistycznego video sprzętu
Leczenie i edukacja trudnych chorych cukrzycowych

Wykorzystywany sprzęt:

Aparat ultrasonograficzny
Aparat do ultrasonokardiografii
Pracownia endoskopowa
Sprzęt do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego-ABPM
Sprzęt o intensywnego nadzoru (monitorowania)